Danh sách chuyên khoa

Danh sách dịch vụ

BS - Hoàng Văn Lợi

Chuyên khoa:Khám sản
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn: + Tốt nghiệp bằng Bác sỹ Đa khoa tại Đại học Y- Dược (2010).

+ Cấp giấy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (2013)
_ Văn bằng chuyên môn: Bác sỹ
_ Chuyên khoa: Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ Khoa.
Hoạt động chuyên ngành:

+15/09/2011 - Đến nay: Công tác tại bệnh viện xây dựng

+ 2018: Công tác tại Phòng khám đa khoa Biển Việt.

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các bác sĩ khác

BS - Hoàng Văn Lợi
Hotline0812217575