Danh sách chuyên khoa

Danh sách dịch vụ

BSCK II - Nguyễn Đình Độ

Chuyên khoa:Khám Nội tổng hợp
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn: + 1972 : Tốt nghiệp bác sĩ y khoa.
+ 10/11/1995 : Cấp chứng nhận bác sĩ chuyên khoa cấp 2.
Hoạt động chuyên ngành:

+ 1986 - 1991 : Chủ nhiệm khoa sinh hóa bệnh viện Quân Y 103.
+ 1991 - 2001 : Giảng viên chính bộ môn sinh hóa bện viện Quân Y 103 cấp bậc thượng tá.

+ Hiện đang công tác tại Phòng khám đa khoa Biển Việt.

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các bác sĩ khác

BSCK II - Nguyễn Đình Độ
Hotline0812217575