Danh sách chuyên khoa

Danh sách dịch vụ

Chuyên khoa

Phòng xét nghiệm

Phòng xét nghiệm là một trong những bộ phận quan trọng của Phòng khám đa khoa Biển Việt. Phòng có chức năng thực hiện các xét nghiệm thuộc lĩnh vực chuyên khoa Sinh hoá, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh, Ký sinh. Toàn bộ hệ thống xét nghiệm của Phòng khám đã đạt được chứng nhận An toàn sinh học cấp II.

< 1 2
Chuyên khoa - trang 2
Hotline0812217575