Danh sách chuyên khoa

Danh sách dịch vụ

Bảng giá Dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Biển Việt

Lấy mục tiêu “Khách hàng là trung tâm”, Phòng khám đa khoa Biển Việt luôn mong muốn mang đến cho người dân Việt Nam một địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín, dịch vụ hoàn hảo, trở thành thương hiệu mạnh về Y tế, thu hút sự quan tâm và tin tưởng của người dân trong nước cũng như trong khu vực.

Là trong những phòng khám đa khoa đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thẩm định và chứng nhận các chuẩn mực quốc tế về chất lượng y tế, Biển Việt tiếp tục khẳng định quyết tâm trong mục tiêu xây dựng tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe hoàn toàn mới – chuyên nghiệp cho người dân Việt Nam.

Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ chung tại các Phòng khám đa khoa Biển Việt trên toàn quốc:

Bảng giá Dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Biển Việt
Hotline0812217575