Danh sách chuyên khoa

Danh sách dịch vụ

Tuyển dụng

Tuyển dụng kế toán nội bộ
Tuyển dụng kế toán nội bộ

+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty + Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán + Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán. + Được dào tạo nghiệp vụ kĩ càng, có cơ hội phát triển + Có BHXH, BHYT

Tuyển nhân viên kinh doanh
Tuyển nhân viên kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT CẦN TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm
Tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Biển Việt tuyển dụng :

1
Tuyển dụng
Hotline0812217575