Danh sách chuyên khoa

Danh sách dịch vụ

Tình hình sử dụng Dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP) ở Thanh Thiếu niên Hoa kỳ

Theo một đánh giá của báo sức khỏe Reuters, cần có sự truyền thông giáo dục và chú ý nhiều hơn để giải quyết các ván đề lạm dụng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm của Thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ.

Các nhà cung cấp dịch vụ Y tế cần thúc đẩy việc sử dụng PrEP cho thanh niên bằng cách kê đơn cho họ luôn thay vì tạo ra rào cản khác bằng cách giới thiệu họ tới cơ sở khác. Bs Allison L. Agwu từ Đại học Y khoa Johns Hopkins, Baltimore, Maryland chia sẻ. Theo báo cáo tại Mỹ, Thanh thiếu niên chiếm 21% số nhiễm mới.
Bs Agwu và các đồng nghiệp khảo sát tình trạng HIV và việc sử dụng PrEP ở thanh thiếu niên có nguy cơ từ 13 đến 19 tuổi và các khuyến nghị để cải thiện việc tiếp cận, sử dụng PrEP và các giải pháp cần thiết trong tương lai trong báo cáo trực tuyến của họ trong tờ báo khoa học JAMA Pediatrics. Trong khảo sát đó chỉ ra rằng: Ước tính 86% thanh thiếu niên ở New York đủ điều kiện nhận PrEP nhưng chưa bao giờ được thông báo về PrEP bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ, tuy nhiên nhận thức của họ về khả năng tiếp cận PrEP đã gia tăng. Hiện tại chỉ có khoảng 1,5% thanh thiếu niên dưới 18 tuổi có nguy cơ nhiễm HIV được sử dụng PrEP.
Cả Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Lực lượng đặc nhiệm phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đều khuyến nghị xét nghiệm HIV định kỳ cho những người từ 13 đến 64 tuổi, nhưng hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ không thường xuyên cung cấp xét nghiệm HIV do thiếu nhận thức hoặc cho là không cần thiết về việc này.

Phòng khám đa khoa Biển Việt địa chỉ cấp miễn phí thuốc PrEP 


Một số giải pháp đưa để thúc đẩy chương trình PrEP bao gồm: Các chiến dịch truyền thông xã hội, giáo dục bệnh nhân về PrEP tích hợp vào các chương trình y tế học đường có thể nâng cao kiến thức và nhận thức về PrEP trong thanh thiếu niên. Đồng thời Cung cấp dịch vụ PrEP thân thiện với giới trẻ, sự kêu gọi, nhắn tin bởi những người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng trong giới trẻ và sự lồng ghép các dịch vụ PrEP vào chăm sóc sức khỏe thanh thiếu niên là một trong những cách tiếp cận có thể làm tăng khả năng sử dụng dịch vụ PrEP. Ngoài ra là vấn đề bảo đảm bí mật cho trẻ vị thành niên khi sử dụng PrEP và hài hòa các quy định giữa tiểu bang cũng là một vấn đề hỗ trợ cho sử dụng PrEP. Cần có những cơ chế tài chính cho hỗ trợ thuốc, kết hợp với dịch vụ PrEP toàn diện để được trợ cấp chi phí vận chuyển và các chi phí khác.
Các nhân viên y tế cần được đào tạo về hướng dẫn sử dụng PrEP ở vị thành niên và đánh giá nguy cơ HIV trong những lần khám định kỳ ở vị thành niên. Các công cụ đánh giá nguy cơ dùng để xác định thanh thiếu niên có nguy cơ nhiễm HIV hay không.
Trong khi tenofovir disoproxil fumarate với PrEP dựa trên emtricitabine là sự kết hợp chính để ngăn ngừa lây truyền HIV ở thanh thiếu niên, việc sử dụng nó có liên quan đến độc tính ở thận và xương, vì vậy cần có các công thức và chiến lược phù hợp với lối sống và an toàn hơn…

(nguồn theo cục phòng chống HIV/AIDS)

Các bạn khách hàng đăng ký nhận thuốc PrEP tại Phòng khám đa khoa Biển Việt

Khách hàng cần tư vấn về PrEP (thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV), vui lòng liên hệ phòng khám đa khoa Biển Việt

Theo số Hotline 0812217575/ 0912075641

Hoặc số điện thoại: 0243.542.0311

Địa chỉ phòng khám: Số 18, Nhà Vườn 1, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Note: Khi đăng ký sử dụng MIỄN PHÍ thuốc PrEP, khách hàng được MIỄN PHÍ hoàn toàn các dịch vụ đi kèm, ngoài ra các bạn còn được 1 phần hỗ trợ chi phí đi lại.

Tình hình sử dụng Dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP) ở Thanh Thiếu niên Hoa kỳ
Hotline0812217575