Danh sách chuyên khoa

Danh sách dịch vụ

PGS, TS, BSKII Nguyễn Hồng Hạnh

Chuyên khoa:Khám tim mạch
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn: + Tốt nghiệp BS đa khoa, hệ chính quy đại học y Hà Nội
Hoạt động chuyên ngành:

+Chuyên khoa tim mạch, Bác Sĩ cao cấp
+ Thành viên trường môn tim mạch Đông nam châu á(FAsCC)
+Thành viên trường môn tim mạch Hoa Kỳ(FACC)

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các bác sĩ khác

PGS, TS, BSKII Nguyễn Hồng Hạnh
Hotline0812217575