Danh sách chuyên khoa

Danh sách dịch vụ

Ths - Bs Đặng Thị Bích

Chuyên khoa:Tư vấn, khám phơi nhiễm và điều trị HIV
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn: + Tốt nghiệp đại học Y ( năm 2007).

+ Tốt nghiệp thạc sỹ y học (năm 2018).

+ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa truyền nhiễm (2014).

Hoạt động chuyên ngành:

+ Công tác tại khoa vi rút kí sinh trùng bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương.

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các bác sĩ khác

Ths - Bs Đặng Thị Bích
Hotline0812217575